HELİKOBAKTER PİLORİ (MİDEDEKİ SİNSİ MİKROP)

Helikobakter Pilori (Hp) Prof. Dr. Barry Marshall Helikobakter Pilori’nin gastrit, ülser ve mide kanserine neden olduğunu keşfetmiş ve bu çalışması nedeniyle de Nobel Tıp...